კონსტრუქტორი ძალიან მარტივია გამოყენებაში. არ მოითხოვს სპეციალურ განათლებას და პროგრამირების ცოდნას. შეძლებთ ნებისმიერი საიტის შექმნას ინტუიტიური უნარებით.

მარტივად გამოსაყენებელი