შესაძლებელია სხვა პლატფორმაზე არსებული საიტის იმპორტი ჩვენს კონსტრყუქტორზე და შემდგომ მისი მარტივად მართვა.

საიტის იმპორტი

თუ უკვე გაქვთ საიტი ცნობილ პლატფორმებზე შეგიძლიათ მარტივად გადმოიტანოთ ჩვენს კონსტრუქტორზე